Rehabilitacja po udarze

Rozróżniamy dwa rodzaje udarów mózgu:

  • udar mózgu niedokrwienny
  • udar mózgu krwotoczny(wylew)

Najczęściej tego typu urazy centralnego układu nerwowego, sami pacjenci jak i ich rodziny, zwykli określać jednym mianem - "wylew". Statystyki wszystkich typów udarów, świadczą jednak o tym, że około 80% to udary niedokrwienne mózgu, a jedynie pozostałe 20% to udary krwotoczne mózgu, których określenie mianem wylewu, przypisuje się  w potocznym nazewnictwie, wszystkim postaciom udarów mózgu.

Mówiąc o nadziejach, rokowaniach, sukcesie w leczeniu tej neurologicznej przypadłości, musimy pamiętać o tym, że już pierwsze godziny po wystąpieniu tego "medycznego incydentu" będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego leczenia osoby z udarem.

Po powrocie ze szpitala do domu, pacjent wymaga kontynuowania rehabilitacji po udarze!

Należy pamiętać o tym, że dobre chęci i pomoc ze strony rodziny nigdy nie będą wystarczające. Konieczne jest osobiste zaangażowanie się pacjenta w proces usprawniania leczniczego. Trzeba mieć świadomość tego, że charakterystycznym dla osób po udarach jest częste popadanie w skrajne stany emocjonalne, brak utrzymania skupienia, brak motywacji do dalszego angażowania się (mentalnego jak i fizycznego) w dalszy proces usprawniania. Wszystko to na skutek braku szybkich postępów. Dlatego też KLUCZOWYM posunięciem, staje się zadbanie o obecność przy takiej osobie profesjonalnego fizjoterapeuty. Fizjoterapeuty, którego spektrum możliwości rehabilitacyjnych wspiera skutecznie wysiłki chorego i jego rodziny. Najważniejsze jest połączenie wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z mojej wiedzy i doświadczenia. Gwarantuję pełne zaangażowanie w proces rehabilitacji. 30 lat doświadczenia w zawodzie  to moc doświadczeń, którymi będę się z Państwem dzielił w trosce o zdrowie Pacjenta.